ẢNH BÁC HỒ

anhbh

LICHI NHẮC CÔNG VIỆC TRONG NGÀY

DỰ BÁO THỜI TIẾT

HÀ NỘI
THÁI NGUYÊN Lee'blog

Tài nguyên dạy học

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  ảnh

  Quy Tac Chuyen VeToan 6.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Văn Tiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:39' 16-12-2012
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  TIẾT 53: §9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
  Kiểm tra bài cũ:
  1. Bỏ ngoặc rồi tính:
  A= 5 - (- 8 + 5)
  B = (6 -3) + 5
  * Hãy so sánh A và B.
  A= 5 - (- 8 + 5)
  = 5 + 8 - 5 = 8
  B = (6 -3) + 5
  Giải
  = 6 -3 + 5 = 8
  Vậy: A = B hay
  5 - (- 8 + 5) = (6 -3) + 5
  Kiểm tra bài cũ:
  1. Boû ngoặc roài tính:
  A= 5 – (– 8 + 5)
  B = (6 –3) + 5
  * Haõy so saùnh A vaø B.
  A= 5 - (- 8 + 5)
  = 5 + 8 - 5 = 8
  B = (6 -3) + 5
  Giải
  = 6 -3 + 5 = 8
  Vậy: A = B hay
  5 - (- 8 + 5) = (6 -3) + 5
  Từ bài toán 1:
  Ta có: A = B được gọi là đẳng thức.
  Mỗi đẳng thức có hai vế. Biểu thức
  A ở bên trái dấu "=" gọi là vế trái;
  Biểu thức B ở bên phải dấu "=" gọi
  là vế phải.
  Hãy cho biết vế trái và vế phải của
  cỏc đẳng thức sau:
  a) x - 2 = - 3 b) - 3 = x - 2
  VT: x - 2
  Gi?i
  VP: -3
  b) VT: - 3
  VP: x - 2
  TIẾT 53: §9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra nhận xét gì ?
  ?1
  a
  b
  a = b
  c
  a+ c
  b + c
  a+ c = b + c
  Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:
  Nếu a = b thì a + c = b + c
  Nếu a + c = b + c thì a = b
  Nếu a = b thì b = a
  TIẾT 53: §9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:
  Nếu a = b thì a + c = b + c
  Nếu a + c = b + c thì a = b
  Nếu a = b thì b = a
  2. Ví dụ:
  Ví dụ: Tìm số nguyên x biết:
  x - 2 = -3
  *Gợi ý: Cộng (hoặc trừ) vào hai vế của đẳng thức sao cho vế trái của đẳng thức chỉ còn lại x.
  Giải
  x - 2 = -3
  x - 2 + 2= -3 + 2
  x = -3 + 2
  x = -1
  (SGK/86)
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết:
  x + 4 = -2
  Giải
  x + 4 = -2
  x + 4 – 4 = -2 – 4
  x = -2 – 4
  x = -6
  3. Quy tắc chuyển vế:
  TIẾT 53: §9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:
  Nếu a = b thì a + c = b + c
  Nếu a + c = b + c thì a = b
  Nếu a = b thì b = a
  2. Ví dụ:
  (SGK/86)
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết:
  x + 4 = -2
  Giải
  x + 4 = -2
  x + 4 – 4 = -2 – 4
  x = -2 – 4
  x = -6
  3. Quy tắc chuyển vế:
  Ví dụ: Tìm số nguyên x biết:
  x - 2 = -3
  Giải
  x - 2 = -3
  x - 2 + 2= -3 + 2
  x = -3 + 2
  x = -1
  x + 4 = -2
  x + 4 – 4 = -2 – 4
  x = -6
  x = -2 – 4
  ?2
  Khi chuy?n m?t s? h?ng t? v? ny sang v? kia c?a m?t d?ng th?c, ta ph?i d?i d?u s? h?ng dú: d?u "+" d?i thnh d?u"-" v d?u "-" d?i thnh d?u "+"
  TIẾT 53: §9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:
  Nếu a = b thì a + c = b + c
  Nếu a + c = b + c thì a = b
  Nếu a = b thì b = a
  2. Ví dụ:
  (SGK/86)
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết:
  x + 4 = -2
  Giải
  x + 4 = -2
  x + 4 – 4 = -2 – 4
  x = -2 – 4
  x = -6
  3. Quy tắc chuyển vế:
  Khi chuy?n m?t s? h?ng t? v? ny sang v? kia c?a m?t d?ng th?c, ta ph?i d?i d?u s? h?ng dú: d?u "+" d?i thnh d?u"-" v d?u "-" d?i thnh d?u "+"
  * Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:
  a) x - 2 = - 6
  b) x - (- 4) = 1
  Giải
  a) x - 2 = - 6
  x = - 6
  x = - 4
  b) x - (- 4) = 1
  x + 4 = 1
  x = 1
  x = - 3
  2
  +
  4
  -
  ?3
  Tìm số nguyên x, biết: x + 8 = (- 5) + 4
  Giải
  x + 8 = (- 5) + 4
  x + 8 = - 1
  x = - 1 - 8
  x = - 9
  TIẾT 53: §9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:
  Nếu a = b thì a + c = b + c
  Nếu a + c = b + c thì a = b
  Nếu a = b thì b = a
  2. Ví dụ:
  (SGK/86)
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết:
  x + 4 = -2
  Giải
  x + 4 = -2
  x + 4 – 4 = -2 – 4
  x = -2 – 4
  x = -6
  3. Quy tắc chuyển vế:
  Khi chuy?n m?t s? h?ng t? v? ny sang v? kia c?a m?t d?ng th?c, ta ph?i d?i d?u s? h?ng dú: d?u "+" d?i thnh d?u"-" v d?u "-" d?i thnh d?u "+"
  * Nhận xét:
  Ta đã biết a – b = a + (-b)
  nên (a – b) + b = a + [(-b) + b] = a + 0 = a
  Ngược lại nếu x + b = a thì sau khi chuyển vế, ta được x = a – b
  Vậy hiệu a – b là một số mà khi cộng số đó với b sẽ được a, hay có thể nói phép trừ là phép toán ngược của phép cộng.
  Bài tập: Các phép biến đổi sau đúng hay sai, giải thích
  x
  x
  x
  x
  Bài 61 ( SGK/87)
  Tìm số nguyên x, biết:
  a) 7 - x = 8 - (- 7)
  b) x - 8 = ( - 3) - 8
  Giải
  a) 7 - x = 8 - (- 7)
  7 - x = 8 + 7
  - x = 8
  x = - 8
  b) x - 8 = ( - 3) - 8
  x - 8 = - 3 - 8
  x = - 3
  (cộng hai vế với -7)
  (cộng hai vế với 8)
  Bài 64 (SGK/87)
  Cho a ? Z. Tìm số nguyên x, biết:
  a) a + x = 5
  b) a - x = 2
  Giải
  a) a + x = 5
  x = 5 - a
  b) a - x = 2
  a - 2 = x
  x = a - 2
  TIẾT 53: §9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
  1. Tính chất của đẳng thức:
  Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:
  Nếu a = b thì a + c = b + c
  Nếu a + c = b + c thì a = b
  Nếu a = b thì b = a
  2. Ví dụ:
  (SGK/86)
  ?2
  Tìm số nguyên x, biết:
  x + 4 = -2
  Giải
  x + 4 = -2
  x + 4 – 4 = -2 – 4
  x = -2 – 4
  x = -6
  3. Quy tắc chuyển vế:
  Khi chuy?n m?t s? h?ng t? v? ny sang v? kia c?a m?t d?ng th?c, ta ph?i d?i d?u s? h?ng dú: d?u "+" d?i thnh d?u"-" v d?u "-" d?i thnh d?u "+"
  * Nhận xét:
  HU?NG D?N V? NH
  - H?c thu?c cỏc tớnh ch?t c?a d?ng th?c v quy t?c chuy?n v?

  - Xem l?i cỏc vớ d? dó lm v lm cỏc BT 62, 65, 66, 67 SGK trang 87.

  - Chu?n b? bi "Luy?n t?p" trang 87, v? b?ng ( bi 69 SGK trang 87)
  Ta đã biết a – b = a + (-b)
  nên (a – b) + b = a + [(-b) + b] = a + 0 = a
  Ngược lại nếu x + b = a thì sau khi chuyển vế, ta được x = a – b
  Vậy hiệu a – b là một số mà khi cộng số đó với b sẽ được a, hay có thể nói phép trừ là phép toán ngược của phép cộng.
   
  Gửi ý kiến