ẢNH BÁC HỒ

anhbh

LICHI NHẮC CÔNG VIỆC TRONG NGÀY

DỰ BÁO THỜI TIẾT

HÀ NỘI
THÁI NGUYÊN Lee'blog

Tài nguyên dạy học

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  ảnh

  Tai Lieugiai toan tren mtct

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Văn Tiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:29' 10-09-2013
  Dung lượng: 4.9 MB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  Học theo dự án:
  Các phương pháp giải toán trên
  máy cầm tay casiô
  NHÓM
  Giơí thiệu về máy tính CASIO
  Hình ảnh của những chiếc
  Máy tính CASIO fx500MS
  Đã rất quen thuộc đối với những bạn học sinh.
  Và cả những bài toán rất đa dạng và bổ ích dành cho học sinh
  CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO
  Một số dạng bài tập phổ biến cơ bản
  I. Tính toán cơ bản
  Vào COMP mode ấn MODE 1(COMP).
  1.Phép tính thông thường
  Muốn thực hiện phép tính nhân chia cộng trừ đơn gian ta thực hiện bấm các số cần tính .
  Ví dụ: Để thực hiện phép tính 5 x ( 9 +7) ta ấn

  5
  x ( 9 + 7 ) = 80
  =
  1  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  Bước 1. Ấn ON mở máy
  Bước 2: Lần lượt bấm phép tính theo đúng quy tắc
  5 x ( 9 + 7 )
  80
  Phần Đại số
  Dạng 1: Tính giá trị của biểu thức
  Bài tập 1:
  Tính giá trị của biểu thức sau:


  A=

  a/
  Giải:
  Cách 1: Biến đổi biểu thức về dạng biểu thức hữu tỷ rồi tính toán trên máy:

  A=
  Cách 2: Tính toán bình thường biểu thức trên tử và biểu thức dưới mẫu theo cách
  Đặt B=
  Tính được B=
  C =
  Tính được C=
  => A =
  Bài tập 2:
  Tính kết quả đúng của các tích sau:
  M = 2222255555 x 2222266666


  Giải:
  a/ Đặt A = 11111; B= 22222 ; C = 33333 ta có:
  M = ( A. 105 + B)(A . 105 + C) = A2 . 1010 +A . B . 105 + A . C . 105 + B . C
  Tính bằng máy ta được : A2 = 493817284 ; A.B = 1234543210 ;
  A.C = 1481451852
  B.C= 3703629630
  Tính trên nháp ta được M = 4938444443209829630
  Bài tập: Tính giá trị của biểu thức:
  a/
  Giải:
  Cách 1: Sử dụng các dấu ngoặc đưa về dạng phép chia cho một tổng
  Ta ấn

  3 + ( 4 : (2 + 3 : ( 2 + 4 : ( 2 + 3 : ( ) ) ) ) ) =
  Cách 2 :Dùng phương pháp tính ngược từ cuối
  Dạng 2: Khai thác khả năng tính toán
  tìm số dư
  Bài tập :
  a)
  Dạng 3: Giải phuơng trình bậc nhất một ẩn số
  Bài tập :
  Giải các phương trình sau:
  Đáp số x = 7,6875
  Đáp số x = 25
  c)
  d)
  Đáp số x = - 903,4765135
  Đáp số x= -1,39360764
  Dạng bài tập này gần giống dạng tính ngược từ cuối
  Dạng 4 : Giải bài toán bằng phương pháp thử chọn
  Bài tập :
  Tìm các chữ số a,b,c,d,e biết a8 x bcde = 96252 => 96252 chia hết cho a8
  Tìm các chữ số a,b,c,d để ta có a5 x bcd = 7850
  Tìm các chữ số a,b và số tự nhiên y biết a7b x y = 217167  Giải:
  a/ Từ điều kiện a8 . bcde = 96252 => 96252 chia hết cho a8
  Dùng máy để thử chọn với a lần lượt 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 chỉ có a= 7 thỏa mãn 06252 chia hết cho 78=1234
  Vậy a=7; b=1; c=2; d=3; e=4

  b/ Làm như trên tìm ®­îc a= 2; b=3;c=1; d=4

  c/ Vì tích của 2 số có tận cùng là 7 nên b chỉ có thể là các số 1; 3; 5; 7; 9 còn a có thể lần lượt nhận các giá trị từ 0 đến 9
  Dùng máy thử chọn thấy chỉ có b= 3 đựoc số 573 và b=9 được số 379 thỏa mãn
  + b=3 ta có 217167 : 573= 379 => a=5 ; b= 3; và y=379
  + b=9 ta có 217167 : 379= 573 => a=3; b=9 và y = 573
  Các dạng bài tập về đa thức
  Dạng 5.1: Tính giá trị của biểu thức f(x) tại x = a.
  Bài tập 5.1:
  Cho đa thức f(x) = 2.x5 + 3x4 – 4x3 – 5x2 + 3x +1
  Tính giá trị của đa thức đã cho tại x = 25 ; x = 13
  Giải: Ta tính giá trị của da thức f(x) tại x = ; x = … bằng cách khai báo giá trị của biến nhập vào phím rồi tính toán
  Đáp số f( ) 7,242640687: f( ) 741,3182919
  Ans
  Dạng 5.2 : Tìm số dư trong phép chia đa thức f(x) cho nhị thức ( x a)
  Bài tập 5.2
  Cho đa thức f(x)= .
  Hãy tìm số dư khi chia đa thức trên cho nhị thức (x- )…
  Giải:
  Ta tính giá trị của đa thức f(x) tại x = … bằng cách khai báo giá trị của biến nhập vào phím Ans rồi tính toán như vừa làm làm ở trên

  Đáp số f( ) 172,5471196
  Dạng 5. 3:
  T×m gi¸ trÞ cña cña ch÷ ch­a biÕt ®Ó hai ®a thøc chia hÕt cho nhau
  Bài tập 5.3
  Cho đa thức P(x) = + m( m là tham số )

  b) Với giá trị vừa tìm được của m ở trên , tìm số dư khi chia hết cho đa thức P(x) cho nhị thức 3x-2

  c) Với m tìm được ở trên . HÃy phân tích P(x) thành tích các đa thức bậc 1

  Gi¶i:

  Đặt Q(x) = ta có P(x) chia hết cho nhị thứcc 2x+3 khi và chỉ khi Q( -3/2) + m=P(-3/2) = 0 => m = -Q(-3/2)
  TÍnh trên máy tính ta tìm được Q(-3/2) = -12 vËy m = 12

  b/ Với m = 12 ta tính P(2/3) = 0 vậy số dư bằng 0
  c/ Dùng phép chia đa thức 1 biến cho hai nhị thức đã biết ở trên để tìm nhị thức thứ 3 là x - 2 ta được p(x) = 6x3- 7x2- 16x + 12 = (2x + 3)(3x - 2)(x -2)
  Dạng 5.4 Đa thức với 2 hệ số bằng chữ
  Bài tập 5,4
  a/ cho đa thức f(x) = x5 + ax4 + b3 + cx2 + dx + e
  Biết f(1) = 2; f(2) =5 ; f(4) = 17 ; f(5) = 26
  Hãy tính f(7); f(9) ;f(10)
  Giải: Phân tích dãy số 2, 5, 10, 17, 26 ta thấy rằng:
  2 = 12 + 1 ; 5 = 22 + 1 ; 10 = 32 +1 ; 26 = 52 + 1
  2 , 5, 10 , 17 , 26 là các giá trị của đa thức h(x) = x2 + 1 khi x = 1 , 2 , 3 , 4 , 5
  Vậy ta có f(1) = h(1), f(2) = h(2), f(3) = h(3), f(4) = h(4),f(5) = h(5) :
  Chứng tỏ tồn tại đa thức bậc 5 G (x) = f(x) - H(x) (1)
  Có 5 nghiệm là 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5.Vì hệ số cao nhất của f(x) và H(x) đều bằng 1 nên ta có G(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5) (2)
  Từ (1) và (2) => f(x) = G(x) + H(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5) + x2 + 1
  Từ đó ta tính được f(7) = 770 ; f(8) = 2585 ; f(9)= 6802 ; f(10) = 15221
  b/Cho ®a thøc P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e
  BiÕt p(1) =1 ; P(2) = 4 ; P(3) = 9 ; P(4)=16 ; P(5 ) =25
  H·y tÝnh P(6) ; P(7) ‘ P(8) ;P(9) ;P(10)
  Gi¶i : t­¬ng tù nh­ trªn ta cã P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + x2
  Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc P(6) = 156 ; P(7) = 769 ; P(8) = 2584 ; P(9) = 6801 ; P(10) = 15220
  c/ Cho ®a thøc Q(x) = x4 + ax4 + mx3 + nx2 + px + q
  BiÕt Q(1) = 5 ; Q(5) = 7; Q(3)=9 ; Q(4) =11
  H·y tÝnh Q(10); Q(11) ; Q(12) ; Q(13) Q(14) ; Q(15)
  Gi¶i : T­¬ng tù nh­ trªn ta cã Q(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + 2x +3
  Tõ ®ã tÝnh ®­îc Q(10) = 3047; Q(11) = 5065 ;Q(12) = 7947 ; Q(13) = 11909 ;Q(14) = 17191 ;Q(15) = 24057

  d/ Cho ®a thøc P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx
  BiÕt r»ng cho x lÇn l­ît b»ng 1 ,2, 3 ,4 th× gi¸ trÞ cña p(x) lÇn l­ît b»ng 8 ,11,14,17.
  TÝnh gi¸ trÞ cña P(x) Víi x = 11,12,13,14,15
  Gi¶i : Ph©n tÝch d·y sè 8, 11,14,17 ta thÊy r»ng
  8 = 3 +5 = 3.1 +5 ; 11 = 3.2 + 5 ; 14 =3.3 + 5 ; 17 = 3.4 +5
  8,11,14,17 lµ gi¸ trÞ cña ®a thøc 3x +5 khi x= 1,2,3,4,5
  XÐt ®a thøc H(x) = P(x) – (3.x +5) Ta cã H(1) =H (2) =H(3) = H(4) =0
  VËy ®a thøc h(x) cã nghiÖm lµ 1,2,3,4 vµ cã d¹ng
  H(x) = P(x) – (3x +5) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4).Q(x)
  V× ®a thøc cã bËc 5 nªn Q(x) chØ cã bËc 1 Do ®ã Q(x) = x + n
  Ta cã H(0) = 0 + 132005 –( 0 +5) = (-1)(-2)(-3)(-4).0 + n.Hay 132000 = 24n => n = 5500.
  P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4).(x+5500) + (3x +5) Víi x = 11,12,13,14,15
  Ta cã P(11) = 27775478 ; p(12)= 43655081;P(13) = 65494484 ; P(14) = 94620287
  P(15) = 123492410
  5.4e)T×m c¸c hÖ sè a,b,c,d cña ®a thøc P(x) = ax3 + bx2+ cx-2008 biÕt r»ng khi chia P(x) cho nhÞ thøc (x-25) th× d­ 29542 vµ khi chia cho tam thøc (x2-12x +25) th× ®a thøc d­ lµ : 431x- 2933
  Gi¶i : v× p(x) chia cho (x-25) d­ 29542=> P(25)= 29542
  Ta thay x=25 ta cã 15625a+625b+25c=31550(1)
  V× P(x) cã bËc 3 cßn ®a thøc chia(x2- 12x +25) cã bËc b»ng 2 nªn th­¬ng cña phÐp chia P(x) cho (x2- 12x +25) ph¶i cã bËc lµ 1
  Gäi th­¬ng phÐp chia trªn lµ (mx+n). Ta cã ax3 +bx2+ cx – 2008 = (x2 -12x +25)(mx+n) +( 431x - 2933)
  §ång nhÊt hÖ sè t­¬ng øng cña hai da thøc trªn ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh :
  a=m
  b=n – 12m
  c=25m-12n +431 => Tõ ph­¬ng tr×nh -2008 = 25n – 2933=> n= 37
  -2008= 25n – 2933
  Thay n=37 vµo hÖ ta cã : b=37-12m ; c=25m ; a= m
  TiÕp tôc thay c¸c gi¸ trÞ cña a, b, c theo m vao (1) ta ®­îc ph­¬ng tr×nh
  15625m= 625(37-12) + 25(25m -13) = 31550=> m=1
  Víi m=1 => a= 1; b= 25; c= 12 => P(x) = x3 + 25x2 =12x -2008
  Dạng 6 : dãy số viết theo quy luật
  Bài tập 1 :Cho dãy số U1= 2 ; U2= 10; ....., Un+1=3Un+Un-1
  Tinh U3, U4, U5, U6
  Viết quy trình ấn phím liên tục để tính Un với U1= 2 ; U2= 10
  Dùng quy trình đó đẻ tính tiếp U15 , U16, U17,
  Giải : a) Dùng máy tính được U3= 32; U4= 106; U6= 1156; U7=3818
  B) Bấm 10 SHIFT STO A x 3 + 2 SHIFT STO B
  Rồi lặp lại dãy phím x 3 + ALPHA A SHIFT STO A
  x 3 + ALPHA B SHIFT STO B
  Tiếp tục ấn qy trình trên ta được các số hạng của dãy là:
  U15=54059072 ; U 16 = 178544986; U17= 589694030


  Phần Hình Học
  A
  B
  C
  H
  M
  c
  h
  ma
  Tính độ daì đưòng trung tuyến AM trong tam giác
  Giải
  Xin chào
  Good bye
   
  Gửi ý kiến