ẢNH BÁC HỒ

anhbh

LICHI NHẮC CÔNG VIỆC TRONG NGÀY

DỰ BÁO THỜI TIẾT

HÀ NỘI
THÁI NGUYÊN Lee'blog

Tài nguyên dạy học

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  ảnh

  TIET 42 THU TU TRONG Z

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Văn Tiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:37' 16-12-2012
  Dung lượng: 5.0 MB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  thứ tự trong tập hợp các số nguyên
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi 1:TËp hîp Z c¸c sè nguyªn gåm c¸c sè nµo?
  ViÕt tËp hîp Z c¸c sè nguyªn?
  Câu hỏi 2: T×m sè ®èi cña c¸c sè sau: -2 ; 3 ; 0
  Trong tập hợp số nguyên, ta so sánh các số như thế nào ?
  -10 và +1, số nào lớn hơn ?
  Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a ………… số nguyên b.
  Trên tia số (nằm ngang) điểm biểu diễn số nhỏ hơn nằm phía bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.
  Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
  Bài 3:
  1.So sánh hai số nguyên:
  nhỏ hơn
  a. Vị trí hai số nguyên trên trục số ( nằm ngang):
  * Trong 2 số nguyên khác nhau có m?t số nhỏ hơn số kia.
  Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là: a < b (cũng nói b lớn hơn a, kí hiệu b > a).
  a. Điểm -5 nằm .... điểm -3, nên -5................. -3
  và viết: -5..-3;
  b. Điểm 2 nằm .... điểm -3, nên 2 ..... -3
  và viết 2..-3;
  c. Điểm -2 nằm ....điểm 0, nên -2.....0
  và viết -2..0.
  Bài tập
  Tìm trên trục số những số thích hợp điền vào chỗ trống:
  1. Số liền sau của 3 là: ... , số liền trước của 4 là: .

  4
  2. Số liền sau của 0 là: ... , số liền trước của 1 là: .
  1
  ( vì 3 < 4 và không có số nguyên nào nằm giữa 3 và 4)
  3
  0
  ( vì 0 < 1 và không có số nguyên nào nằm giữa 0 và 1)
  b. Chú ý: Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó, ta cũng nói a là số liền trước của b.
  ?2
  So sánh:
  a. 2 và 7
  b. - 2 và - 7
  c. - 4 và 2
  d. - 6 và 0
  e. 4 và - 2
  g. 0 và 3
  a. 2 < 7
  b. - 2 > - 7
  c. - 4 < 2
  d. - 6 < 0
  e. 4 > - 2
  g. 0 < 3
  Mọi số nguyên dương như thế nào với số 0 ?
  Nhận xét:
  Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0
  So sánh số nguyên âm với số 0 , số nguyên âm với số nguyên dương?
  Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0
  Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.
  Nhóm I
  Nhóm II
  Nhóm III
  Cho biết trên trục số hai số đối nhau là (-3) và 3 có vị trí như thế nào so với điểm 0 ?
  Khoảng cánh từ điểm (-3 ) và điểm 3 đến điểm 0 bao nhiêu đơn vị ?
  2. Giỏ tr? tuy?t d?i c?a m?t s? nguyờn
  Khoảng cách từ điểm -3 và điểm 3 đến điểm 0 là 3 (đơn vị) ta nói giá trị tuyệt đối của -3 và 3 là 3.
  a. D?nh nghia: Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
  Giá trị tuyệt đối của số nguyên a kí hiệu là: ?a?
  Trên trục số (h.43):
  Bài tập áp dụng
  a) Điền số thích hợp vào chỗ trống:
  >
  =
  ?-742 ?= ..; ?-1000 ?= ..
  742
  1000
  ?0 ?= ..; ?25 ?= ..;
  0
  25
  b. Nhận xét:
  * Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.
  * Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).
  * Trong hai số nguyên âm, số nào lớn hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn.
  * Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
  * Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.
  ? ?a ?? 0 với mọi a ? Z.
  Ghi nhớ
  1. so sánh hai số nguyên
  Trong hai số nguyên âm, số nào lớn hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn.
  Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.
  Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.
  Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.
  Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.
  Ghi nhớ
  2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
  Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
  Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.
  Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.
  Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).
  ? ?a ?? 0 với mọi a ? Z.
  Trong hai số nguyên âm, số nào lớn hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn.
  Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
  3. Bài tập
  Bài 11 (SGK - Tr 73)
  Bài 14 (SGK - Tr 73)
  Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000; - 3011; - 10.
  3 5
  - 3 - 5
  4 - 6
  10 -10
  Bài Số a nhỏ hơn số b nếu trên trục số( nằm ngang):
  Rất tiếc bạn sai rồi
  Điểm a nằm bên trái điểm b.
  Hoan hô bạn đã đúng
  Điểm b nằm bên trái điểm 0 còn điểm a ở bên phải điểm 0

  Cả 3 câu trên đều sai.
  Rất tiếc bạn sai rồi
  Rất tiếc bạn sai rồi
  Câu hỏi củng cố
  Điểm a nằm bên phải điểm b.
  a. -3 b. 1

  c. 2 d. -1
  Rất tiếc, bạn đã sai rồi
  Hoan hô, bạn đã trả lời đúng
  Số liền trước số 0 là:

  0,5
  1’
  0’
  Times
  Bài
  Các câu sau đúng hay sai?
  A. Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

  B. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

  C. Mọi số nguyên âm đều lớn hơn số tự nhiên.

  D. Bất kì số nguyên dương nào cũng lớn hơn mọi
  số nguyên âm.

  Đ
  Đ
  Đ
  S
  Bài
  Hãy chọn đáp án đúng
  Rất tiếc bạn sai rồi
  Hoan hô bạn đã đúng

  Rất tiếc bạn sai rồi
  Rất tiếc bạn sai rồi
  Câu hỏi củng cố
  Bài
  a. |3| = |-3| b. |-542| < 1

  c. |-15| > |14| d. |-5| > 0
  R?t ti?c, b?n dê sai r?i
  Hoan h, b?n dê tr? l?i dng

  1’
  2’
  0’
  Times
  Câu nào sau đây sai?
  Bài
  BÀI TẬP LÀM THÊM
  Bài 1: Tìm số nguyên x biết:
  a. ?x ?= 8
  ? x = 8 hoặc x = - 8
  b. ?x ?= 11 và x > 0
  ? x = 11
  c. ?x ?= 13 và x < 0
  ? x = -13
  d. ?x ?= 0
  ? x = 0
  e. ?x ?= -2
  không có số nguyên x nào thỏa mãn.
  (Vì ?x ?? 0 với mọi x?Z)
  HU?NG D?N V? NH
  Học thuộc lí thuyết
  Lm bi t?p: 12, 13, 15 (SGK -Trang 73)
  21, 23, 24 ( SBT - Trang 57 )
  Học sinh khá, giỏi làm thêm bài tập:
  Tìm số nguyên x biết:
  a) |x| ? 5 b) 2 ? |x| ? 6
  chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
  và các em học sinh
   
  Gửi ý kiến